VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
721 252/TB Về việc giới thiệu chức danh và chữ kỹ của Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố 21/07/2013 0
722 5101/QĐ-UBND Về việc chuyển phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND thành phố sang Sở Tư pháp 22/07/2013 0
723 101/TB-HH V/v chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng Hiệp hội DNNVV thành phố 23/07/2013 0
724 831/BHXH V/v thay đổi số tài khoản kho bạc 23/07/2013 0
725 227/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 7 năm 2013 24/07/2013 0
726 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung và quản lý chất lượng công trình xây dựng 24/07/2013 0
727 6423/UBND-NCPC V/v phổ biến đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam 25/07/2013 0
728 6470/UBND-QLDTu V/v liên quan đến công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng 26/07/2013 0
729 6509/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 26/07/2013 0
730 1897/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Nội vụ 29/07/2013 1
731 6560/UBND-TH V/v nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Đà Nẵng 29/07/2013 0
732 1703/XHNV Thông báo tuyển sinh 29/07/2013
733 281/TB-VKS Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký ông Phan Trường Sơn 29/07/2013 0
734 24/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/07/2013 0
735 18/2013/TT-BCT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép 30/07/2013 0
736 12/2013/TT-BXD Ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 30/07/2013 0
737 6660/UBND-QLDTu V/v triển khai Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 và kết luận của HĐND thành phố tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 7/2013 30/07/2013 0
738 82/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký 30/07/2013 0
739 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 31/07/2013 0
740 1417/TB Mẫu dấu hành chính của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc 01/08/2013
741 63/TB Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2013 01/08/2013 0
742 6771/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN về chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí KHCn giai đoạn 2009-2011 02/08/2013 0
743 465/TB-SKHCN Về việc giời thiệu chức danh, chữ ký Giám đôc sở khoa học và công nghệ tỉnh Hà Giang ông Đàm Xuân Lan 04/08/2013 0
744 994/SNN-KT V/v góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển ứng dụng bức xạ phục vụ phát triển KTXH đến 2020 05/08/2013
745 6847/UBND-VX V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ đôc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm 05/08/2013 0
746 237/BC-UBATGTQG Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2013 05/08/2013 0
747 185/TB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký 06/08/2013 0
748 1968/VP-NCPC V/v thông báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hệt hiệu lực pháp luật 06/08/2013 0
749 88/CQDD V/v mời tham gia lớp bồi dưỡng cơ chế phát ngôn và tuyền thông nội bộ 07/08/2013 0
750 1983/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 07/08/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập