VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
691 473/KH-UBND Tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 19/01/2016 0
692 451/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án "Thu gom rác thải theo giờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" 19/01/2016 3
693 441/UBND-QLDth V/v liên quan đến tình hình quản lý sử dụng căn hộ chung cư 18/01/2016 0
694 05/TB-TTTT Thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 14/01/2016 0
695 06/TB-UBND V/v Treo cờ, nghỉ lễ và hoán đổi ngày nghỉ nhân dịp Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016 14/01/2016 0
696 04/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Điều 49 QUyết định số 63/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố 14/01/2016 0
697 96/SNG-HTQT V/v thông báo chương trình đào tạo quốc tế tại Thụy Điển 14/01/2016 0
698 40-TB/QU Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ 14/01/2016 0
699 59/TB-CTQLNCC Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ksy và ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Đề án được phê duyệt 13/01/2016 0
700 01/TB-TTTV Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại 13/01/2016 0
701 04/TB-UBND V/v treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam 12/01/2016 0
702 30/TB-SKHCN Chức danh và giới thiệu chữ ký 12/01/2016 0
703 03/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/01/2016 0
704 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành KH&CN 10/01/2016 0
705 11/TB-LHH Về việc chuyển trụ sở làm việc 10/01/2016 0
706 05/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đồng Tháp 10/01/2016 0
707 153/TB-CT V/v di chuyển trụ sở làm việc 07/01/2016 0
708 04/TB-SKHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở 07/01/2016 0
709 07/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở 06/01/2016 0
710 06/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí PHó Giám đốc 06/01/2016 0
711 25/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 06/01/2016 0
712 01/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 05/01/2016 0
713 22/VP-QLDTu V/v Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 05/01/2016 0
714 117/UBND-QLDTu V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng 05/01/2016 0
715 01/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng 04/01/2016 0
716 02/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dự liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/01/2016 0
717 01/TB-TS3 Giới thiệu chức danh và chữ ký 03/01/2016 0
718 3384/TB-SNV Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 30/12/2015 0
719 358/TB-VP Kết luận của Chánh Văn phòng UBND thành phố tại buổi họp rà soát công tác quản lý, vận hành Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 30/12/2015 0
720 77/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 30/12/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập