VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
631 861/TB-KHCN Thông báo và giới thiệu chức ký 14/03/2016 0
632 52/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại buổi làm việc với các Sở, ngành, đơn vị về tình hình hoạt động của các Trung tâm nuôi dạy trẻ trên địa bàn thành phố 14/03/2016 0
633 09/VNCERTDN-CB V/v cảnh báo an toàn mạng 12/03/2016 0
634 1648/UBND-KTN V/v tổ chwucs các hoạt động hưởng ứng Sự kiện Giờ trái đất 2016 09/03/2016 0
635 58/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình 08/03/2016 0
636 1250/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2016 07/03/2016 0
637 37/TB-VP giới thiệu chữ ký của ông Hoàng Sơn Trà - Phó Chánh văn phòng UBND TP ĐN 02/03/2016 UBND thành phố Đà Nẵng 0
638 426/SNG-VPDD V/v học bổng JJWBGSP năm 2016-2018 của WB và DH quốc gia Yokohama, Nhật Bản 01/03/2016 0
639 03-TB/VPTU Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng 01/03/2016 0
640 540/TB-SNV Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố 01/03/2016 0
641 56/TB-CCB Giới thiệu chức dnah và chữ kỹ đồng chí Chủ tịch Hội Cự chiến binh thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ V 29/02/2016 0
642 02/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nên địa lý tỷ lệ 1:2000; 1:5000 và 1:10.000 28/02/2016 0
643 1090/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ 02 văn abrn quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành 28/02/2016 0
644 191-CV/TU V/v thực hiện Kết luận số 118-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW 28/02/2016 0
645 01-TB/DDHND Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố 28/02/2016 0
646 353/TB-SYT Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 28/02/2016 0
647 09/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/02/2016 0
648 1039/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án phát triển thông tin thị trường lao động thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 25/02/2016 0
649 07/TB-KHCN Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang 25/02/2016 0
650 19/UBBC Về việc thông báo địa điểm nhận hồ sơ ứng cử 24/02/2016 Sở Nội vụ 0
651 274/TB-STP Về việc phân công nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp 24/02/2016 0
652 369/SNG-HTQT V/v học bổng sau đại học của Thái Lan 23/02/2016 0
653 368/VP-NCPC V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 23/02/2016 0
654 51/TB-QLCL Về việc giới thiệu mẫu dấu 23/02/2016 0
655 48/TB-CCTL Về việc giới thiệu mẫu dấu của Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng 23/02/2016 0
656 357/VP-KTN V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 22/02/2016 0
657 354/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 22/02/2016 0
658 42/NLCLC-TTHT V/v Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ " Quản lý dự án công và tư" của Cơ quan phát triển Pháp 18/02/2016 0
659 339/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 18/02/2016 0
660 208/TB-SCT THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh, bổ sung trong phân công nhiệm vụ đối với giám đốc, phó giám đốc sở 17/02/2016 Sở Công Thương 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập