VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
601 48/TB-ĐHĐA V/v thay đổi địa chỉ làm việc của Trường Đại học Đông Á 01/04/2016 0
602 1164/BKHCN-PC V/v thông báo Danh mục quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHCN 31/03/2016 0
603 09/TB-KHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký cùa Phó Giám đốc Sở 31/03/2016 0
604 06-TB/BTGTU V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng ban Tuyên giao Thành ủy Đà Nẵng 31/03/2016 0
605 531/TB-STP Về việc phân công nhiệm vụ PHó Giám đốc Sở Tư pháp 30/03/2016 0
606 1866/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 121/2004/QĐ-UBND và Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 29/03/2016 0
607 617/VP-VX V/v thông báo văn ban mới ban hành 28/03/2016 0
608 659/TB-SNG V/v thông báo về việc gửi, tiếp nhận văn bản điện tử liên thông trên Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử tập trung thành phố Đà Nẵng 28/03/2016 0
609 92/DKVTTB Giới thiệu chức danh và chữ ký 28/03/2016 0
610 1723/QĐ-UBND Về việc hỗ trwoj tiền điện đối với hộ nghèo theo chuẩn của thành phố giai đoạn 2016-2020 27/03/2016 0
611 609/VP-KTN V/v quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm may 27/03/2016 0
612 13/TB-SKHCN V/v phân công nghiệm vụ, công tác của Lãnh đạo Sở 27/03/2016 0
613 2151/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác kiểu mới 25/03/2016 0
614 577/VP-KTN V/v Kế hoạch công tác của UBQG tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020) 24/03/2016 0
615 29/PMCĐN-TTHC V/v đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát ra/ vào bằng thẻ từ tại các cổng tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng 24/03/2016 0
616 555/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 22/03/2016 0
617 28/KH-BCTNCT Triển khai công tác người cao tuổi năm 2016 21/03/2016 0
618 11/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn háo, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/03/2016 0
619 1584/QĐ-UBND Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trât tự" năm 2015 21/03/2016 0
620 600/SNG-HTQT V/v học bổng Tiến sĩ tại Đài Loan 21/03/2016 Sở Ngoại vụ 0
621 113/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/03/2016 0
622 112/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội 21/03/2016 0
623 17/TB-MTTQ Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP. Đà Năng 20/03/2016 0
624 1462/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án thống nhất quản lý và sử dụng đầu số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý phản ảnh của tổ chức, công dân qua sử dụng hạ tầng tổng đài và đầu số 0511.1022 của thành phố 16/03/2016 0
625 1769/KH-UBND Tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng năm 2016 14/03/2016 0
626 21/QĐ-BCĐ V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo thành phố Đà Nẵng 14/03/2016 0
627 23/PMCĐN-VP V/v hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2016 14/03/2016 0
628 495/VP-KTN V/v quy định về quản lý sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế 14/03/2016 0
629 24/PMCĐN V/v thử nghiệm hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ tại Cổng số 2, cổng số 6 14/03/2016 0
630 663/SNV-CCVTLT V/v đăng ký kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ 14/03/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập