VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
541 84/TB-SKHCN Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Trần Mạnh Đương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ĐăkNông 18/03/2013 0
542 1992/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/03/2013 0
543 492/TB-SNV Vị trí việc làm tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực Quý I năm 2013 18/03/2013 0
544 79/TB-VP Về việc Lãnh đạo UBND thành phố đi công tác 20/03/2013 0
545 419/SKHDT-VX V/v góp ý hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực 20/03/2013 0
546 2208/UBND-QLDTh V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm 20/03/2013 0
547 2220/KH-UBND Tổ chức kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2013) 21/03/2013 0
548 12/2013/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 của UBND thành phố về việc phân cấp quản lý cấp đổi và gia hạn giấy phép hoạt động Karaoke cho UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/03/2013 0
549 52/TB-UBND V/v nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 38 năm ngày Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2003) 21/03/2013 0
550 2100/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành phần Hội đồng tư vấn xác định giá trị tài sản của Coogn ty Thuốc lá Đà Nẵng 24/03/2013 0
551 05/13CV V/v tham gia giải thưởng KOVA 25/03/2013 0
552 2135/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2013-2017 25/03/2013 0
553 13/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/03/2013 0
554 272/ĐHH V/v thông báo tuyển sinh lớp Cao học Quốc tế Okayama- Huế khóa 7 (2013-2016) 25/03/2013 0
555 2161/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ pháo hoa Đà Nẵng 26/03/2013 0
556 6817-QĐ/TU Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức đương chức, nghỉ hưu và các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi từ trần trên địa bàn thành phố 26/03/2013 0
557 533/BC-SNV Kết quả triển khai cuộc vận động 3 hơn trong cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng 26/03/2013 0
558 638/VP-HCTC V/v phát hành lịch công tác tuần và Giấy mời của UBND thành phố Đà Nẵng 26/03/2013 0
559 2407/UBND-QLĐth V/v bố trí các cơ quan tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 27/03/2013 0
560 PMIC/AD-2702 V/v giới thiệu 96 căn hộ dự án Nét home 1 tại Sở 27/03/2013 0
561 83/VKHXHVNB Về việc thay đổi tên cơ quan và dấu 27/03/2013 0
562 2168/QĐ-UBND Ban hành Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 27/03/2013 0
563 09/BC-KTDSBN Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2012 Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng 28/03/2013 0
564 36/NQ-HDND Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 31/03/2013 0
565 38/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tich Hội đồng nhân dân thành phố thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 31/03/2013 0
566 526/STC-VP V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 31/03/2013 0
567 684/QĐ-BKHCN Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 31/03/2013 0
568 2488/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng 31/03/2013 0
569 15/TB-KHCN Về veiecj giới thiệu chức danh và chữ kỹ của ông Dương Nghía Quốc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp 02/04/2013 0
570 120/TB-KHCN Về việc giới thiệu chứ danh, chữ ký 03/04/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập