VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
511 281/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng 13/06/2016 0
512 141/BC-UBBC Tổng kết công tác bầu cử đại beieru QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Đà Nẵng 13/06/2016 0
513 19/2016/QĐ-UBND Về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2018 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 09/06/2016 0
514 4180/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 36-Ctr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 08/06/2016 2
515 1637/VP-KT1 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 08/06/2016 0
516 721/TB-BCH Giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ 08/06/2016 0
517 09/TB-BTV Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Nguyễn Thi Thu Hà - Chủ tịch Hội 08/06/2016 0
518 10/TB-BTV Giới thiệu chức danh và phân công phụ trách của Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Đà Nẵng 08/06/2016 0
519 14/2016/SKHĐT-KTN Hướng dẫn trình tư, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 07/06/2016 0
520 18/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/06/2016 0
521 1614/VP-NC V/v thông báo văn bản ban hành của Chính phủ 07/06/2016 0
522 12/TB-BTCD V/v giới thiệu chữ ký của Trưởng ban Tiếp công dân thành phố, Phó Trưởng ban Tiếp công dân thành phố Đà Nẵng 07/06/2016 0
523 3478/QĐ-UBND Về việc trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại (là mẹ hoặc cha) không có nguồn nuôi dưỡng 02/06/2016 0
524 55/QĐ-HĐND QĐ v/v thành lập VP HĐND TPĐN 02/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
525 346/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 01/06/2016 0
526 258/SKHCN-VP Thông báo và giới thiệu chữ ký 01/06/2016 0
527 17/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/05/2016 0
528 115/TB-TTUD Về việc thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 31/05/2016 0
529 17/TB-SDL Về việc phân công lãnh đạo Sở DL 31/05/2016 Sở Du lịch 0
530 75/TB-UBND Về việc ghi nhận kết quả xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" và mô hình "Tuyến đường văn minh đô thị" "Chợ văn minh thương mại" năm 2015 30/05/2016 0
531 14/TB-SVHTT TB: mẫu dấu, chức danh và chữ ký lãnh đạo Sở VHTT 30/05/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
532 3904/UBND-KT2 V/v tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư 29/05/2016 0
533 09/TB-SDL TB giới thiệu mẫu dấu, trụ sở làm việc và chức danh, chữ ký 29/05/2016 Sở Du lịch 0
534 900/QĐ-TTg Về việc phân công các Phó Thủ tướng đứng đầu các Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại, khoa học , kỹ thuật và văn háo với nước ngoài 26/05/2016 0
535 1500/VP-BTCD V/v thông báo thay đổi địa điểm Trụ sở Tiếp công dân thành phố 26/05/2016 0
536 1338/QĐ-BKHCN Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 25/05/2016 0
537 07/TB-SVHTTDL TB: về địa mail của Sở VHTT thành phố đà nẵng 25/05/2016 0
538 02/TB-SVHTTDL TB: Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở VHTT 25/05/2016 0
539 16/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/05/2016 0
540 125/TB-UBBC Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 24/05/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập