VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
511 06./NQ-HĐND Nghị quyết bầu PCT và UV UBND (Thay cho bản cũ đã ban hành) 15/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
512 07/NQ-HĐND bầu Hội thẩm nhân dân kỳ 1 15/06/2016 0
513 04./NQ-HĐND số lượng và cơ cấu các Ban kỳ 1 15/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
514 3809/QĐ-UBND Về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý ông Thái Bá Cảnh 14/06/2016 0
515 39/TB-SDL V/v thông báo hoạt động website Sở Du lịch 14/06/2016 Sở Du lịch 0
516 307/TB-SKHCN Chức danh và giới thiệu chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Điện Biên 14/06/2016 0
517 3785/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" 13/06/2016 0
518 3784/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" 13/06/2016 0
519 281/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng 13/06/2016 0
520 141/BC-UBBC Tổng kết công tác bầu cử đại beieru QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Đà Nẵng 13/06/2016 0
521 19/2016/QĐ-UBND Về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2018 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 09/06/2016 0
522 4180/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 36-Ctr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 08/06/2016 2
523 1637/VP-KT1 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 08/06/2016 0
524 721/TB-BCH Giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ 08/06/2016 0
525 09/TB-BTV Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Nguyễn Thi Thu Hà - Chủ tịch Hội 08/06/2016 0
526 10/TB-BTV Giới thiệu chức danh và phân công phụ trách của Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Đà Nẵng 08/06/2016 0
527 14/2016/SKHĐT-KTN Hướng dẫn trình tư, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 07/06/2016 0
528 18/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/06/2016 0
529 1614/VP-NC V/v thông báo văn bản ban hành của Chính phủ 07/06/2016 0
530 12/TB-BTCD V/v giới thiệu chữ ký của Trưởng ban Tiếp công dân thành phố, Phó Trưởng ban Tiếp công dân thành phố Đà Nẵng 07/06/2016 0
531 3478/QĐ-UBND Về việc trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại (là mẹ hoặc cha) không có nguồn nuôi dưỡng 02/06/2016 0
532 55/QĐ-HĐND QĐ v/v thành lập VP HĐND TPĐN 02/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
533 346/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 01/06/2016 1
534 258/SKHCN-VP Thông báo và giới thiệu chữ ký 01/06/2016 0
535 17/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/05/2016 0
536 115/TB-TTUD Về việc thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 31/05/2016 0
537 17/TB-SDL Về việc phân công lãnh đạo Sở DL 31/05/2016 Sở Du lịch 0
538 75/TB-UBND Về việc ghi nhận kết quả xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" và mô hình "Tuyến đường văn minh đô thị" "Chợ văn minh thương mại" năm 2015 30/05/2016 0
539 14/TB-SVHTT TB: mẫu dấu, chức danh và chữ ký lãnh đạo Sở VHTT 30/05/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
540 3904/UBND-KT2 V/v tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư 29/05/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập