VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
421 107 Về việc ban hành Đề án "Phát triển văn hocj nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015" 03/01/2013 0
422 26 V/v thay đổi tổ chức hội thảo Ý tưởng xây dựng Đà Nẵng lần 2 03/01/2013 0
423 24 V/v thông báo văn bản mới ban hành 03/01/2013 0
424 164 Về việc trợ cấp khó khăn để cải thiện đời sống nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 06/01/2013 0
425 162 Tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đón Tết Quý Tỵ năm 2013 06/01/2013 0
426 902-CV?TU V/v không tiếp khách dịp kỷ niệm 83 năm thành lập Đảng (3-2) 06/01/2013 0
427 179 Về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc các hoạt động vui xuân Đón Tết Quý Tỵ năm 2013 06/01/2013 0
428 277/UBND-QLDTu V/v liên quan đến chi phí thẩm tra thiết kế dự toán công trình xây dựng 08/01/2013 0
429 29 V/v sửa đổi mẫu Giấy rút vốn đầu tư và Ủy nhiệm chi 08/01/2013 0
430 10 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Kế toán trưởng 08/01/2013 0
431 52 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo ông Nguyễn Quang Lãng 08/01/2013 0
432 18 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang 08/01/2013 0
433 19 Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc 08/01/2013 0
434 08/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả 09/01/2013 0
435 41 V/v quay phim tại Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng từ ngày 12/02/2013 đến ngày 17/02/2013 09/01/2013 0
436 62 V/v công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu 09/01/2013 0
437 331 Về việc ban hành Kế hoạch lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 10/01/2013 0
438 12/TB-Cty Về việc đổi tên Công ty 10/01/2013 0
439 08/TB-Cty Về việc giới thiệu mẫu chữ ký Ban Giám đốc Công ty 10/01/2013 0
440 07/TB-Cty V/v giới thiệu mẫu dấu mới 10/01/2013 0
441 368 V/v kế hoạch phục vụ vệ sinh môi trường dịp Tết Quý Tỵ năm 2013 13/01/2013 0
442 01/2013/TT-BKHCN Quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hhoof sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao 13/01/2013 0
443 414 V/v phối hợp quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm về kinh doanh mua bán vàng miếng trên địa bàn thành phố 14/01/2013 0
444 11 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/01/2013 0
445 04/CV-TTUD Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Bình 14/01/2013 0
446 30 Về việc phân công nhiệm vụ theo dõi hoạt động KHCN cấp huyện của Lãnh đạo sở khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa 15/01/2013 0
447 138 V/v kết luận của Trưởng BCĐQG hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ 16/01/2013 0
448 137 V/v thoongbaso văn bản QPPL 16/01/2013 0
449 136 V/v thông báo văn bản QPPL của Bộ Khoa học và Công nghệ 16/01/2013 0
450 590 Về việc phê duyệt danh sách hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2017 16/01/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập