VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
391 4505 V/v thay đổi thời gian tổ chức hội thảo ý tưởng xây dựng Đà Nẵng lần 2 05/12/2012 0
392 35/2012/NQ-HĐND` về nhiệm vụ năm 2013 05/12/2012 0
393 34/NQ-HĐNd về kế hoạch biên chế năm 2013 của thành phố Đà Nẵng 05/12/2012 0
394 30/2012/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố 05/12/2012 0
395 33/2012/NQ-HĐND Đặt tên dường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, kỳ họp thứ 5 05/12/2012 0
396 32/2012/NQ-HĐND V/v điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỉ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/12/2012 0
397 57 Ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số diều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thi và khu công nghiệp/ trên dịa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012QĐ-UBND ngày13/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 05/12/2012 0
398 1722 Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ hàng việt - Đà Nẵng 2012 10/12/2012 0
399 10/2012/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị 13/12/2012 0
400 11/2012/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức 16/12/2012 0
401 60 Quy định mức khoán chi phí bán đáu giá tài sản là tang vật, phương triện tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính 16/12/2012 0
402 61 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khcihs hỗ trợ đầu tư và phát triển tàu du lịch trên Sông Hàn và cá tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 24/6/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 16/12/2012 0
403 10498 V/v bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2012 cho các cơ quan, đơn vị 16/12/2012 0
404 31 Về việc phân công công tác trong Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu 16/12/2012 0
405 10679 V/v triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc laoij bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư 16/12/2012 0
406 10549 Về việc đính chính Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UBND thành phố về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2012 0
407 10793 V/v tăng cường coogn tác PCCC và CNCH trong dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động lễ hội năm 2013 18/12/2012 0
408 21/2012/TT-BTNMT Quy định việc bảo đảm xhaast lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường 18/12/2012 0
409 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát tiển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 19/12/2012 0
410 62/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2012 0
411 63/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2012 0
412 64/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý trạm thu phát sóng viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/12/2012 1
413 1423/BHXH-PT V/v điều chỉnh nơi đăng ký tham gia và giải quyết chế độ BHXH, BHYT 26/12/2012 0
414 1332/TB Về việc mở rộng các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 27/12/2012 0
415 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ 02/01/2013 0
416 08/TB-SKCHN Về việc chuyển trụ sở làm việc 02/01/2013 0
417 99 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2013 - 2015) 03/01/2013 0
418 03/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc Hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc Hội quyết định chủ trường đầu tư 03/01/2013 0
419 64 V/v thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính 03/01/2013 0
420 01/2013/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2000/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2000 của UBND thành phố về việc cho phép thành lập Hội Vật lý thiên văn thành phố Đà Nẵng 03/01/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập