VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
361 7066/VPCP-TCCV Sao gửi 7066/VPCP - 25/08/2016 - Văn Phòng Chính Phủ Xác định tuổi của đảng viên 04/09/2016 UBND thành phố Đà Nẵng 0
362 26/CT-TTg Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp 04/09/2016 0
363 6026/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 04/09/2016 0
364 93/TTKHCN-TB Về việc thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của ông Bùi Hữu Thơ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN Bác Ninh 31/08/2016 0
365 64-BC/TU Tháng 8 năm 2016 31/08/2016 0
366 5931/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 30/08/2016 2
367 220/BC-SVHTT Kết quả thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị 2016 30/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
368 3135/VP-KT2 V/v văn bản mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 29/08/2016 0
369 40/TB-TT Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN Hậu Giang 28/08/2016 0
370 26/2016/QĐ-UBND Về việc bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 5 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dày nghề, ye tế, văn háo, thể thao... 28/08/2016 0
371 5833/QĐ-UBND Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 28/08/2016 0
372 7248/UBND-KT2 V/v quản lý các hoạt động liên quan trò chơi Pokemon Go 28/08/2016 0
373 420/TB-BVUBĐN Về việc số điện thoại đường dây nóng ngành y tế tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 28/08/2016 0
374 7254/UBND-KGVX V/v tăng cường hoạt động KHCN cơ sở 28/08/2016 0
375 2278/SNV-TCBC Về việc hướng dẫn triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực giai đoạn 2016 - 2020 (KHÔNG GỬI BẢN GIẤY) 25/08/2016 Sở Nội vụ 0
376 20/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng , khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 24/08/2016 0
377 3009/VP-KGVX V/v liên quan đến công tác tổ chức sự kiện trên địa bàn thành Đà Nẵng 24/08/2016 0
378 3005/VP-KT2 V/v đính chính Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông 24/08/2016 0
379 218/TB-TTTT Về việc đổi tên gọi và giới thiệu mẫu dấu 21/08/2016 0
380 809/BC-SKHCN Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2016 21/08/2016 0
381 112/QĐ-STTTT V/v phân công công việc tạm thời giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 18/08/2016 Sở Thông tin và Truyền thông 0
382 1298/SVHTT-XDNSVHGD Vv triển khai Hướng dẫn treo Cờ Tổ quốc 17/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
383 195/BC-SVHTT Kết quả thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016 17/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
384 193/HD-SVHTT Việc treo Cở Tổ quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
385 104/BC-SKHCN kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8/2016 và dự kiến một số nhiệm vụ tháng 9/2016 16/08/2016 0
386 77-KL/TU Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI về chuyên đề đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm và tăng cương xử lý các điểm nóng 14/08/2016 0
387 127/TB-UBND V/v treo cơ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hào XHCNVN 14/08/2016 0
388 5401/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú treend dịa bàn thành phố Đà Nẵng 14/08/2016 0
389 43-BC/VPTU Giữa tháng 8 năm 2016 14/08/2016 0
390 2771/VP-QLDth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 090/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và công nghệ 10/08/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập