VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
301 6522 V/v chủ động tăng cường phòng, chống bệnh sốt huyết 22/08/2012 0
302 6762 V/v triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính Phủ 29/08/2012 0
303 6831 V/v liên quan đến việc giả bút phê và chữ ký của Lãnh đạo thành phố 30/08/2012 0
304 1384 V/v ban hành văn bản hành chính khi giải quyết công việc có tính chất liên ngành 03/09/2012 0
305 18-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 03/09/2012 0
306 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV Sửa đổi, bổ sung Thong tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 09/09/2012 0
307 2618 V/v thông báo văn bản mới ban hành 11/09/2012 0
308 7349 V/v tăng cường, các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 13/09/2012 0
309 7513 V/v ban hành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 14/09/2012 0
310 2699 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 17/09/2012 0
311 42 Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/09/2012 0
312 7687 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2012 23/09/2012 0
313 7799 V/v triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến của thành phố 26/09/2012 0
314 211 V/v giới thiệu ứng viên tham gia Đề án phtas triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2012 27/09/2012 0
315 251 Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 9 năm 2012 27/09/2012 0
316 187 Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009-2012 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2012 0
317 7894 V/v liên quan đến việc giả bút phê và chữ ký của Lãnh đạo sở 30/09/2012 0
318 7982 Về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hoạt động đánh bắt hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" 01/10/2012 0
319 8017 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành 01/10/2012 0
320 2847 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 01/10/2012 0
321 1427 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 01/10/2012 1
322 75 Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 02/10/2012 0
323 8061 Về việc sửa đổi Điểm C, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 9377/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành các danh mục tài liệu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 02/10/2012 7
324 8151 Về việc phê duyệt "Quy hoạch công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" 04/10/2012 0
325 1476 Về việc giới thiệu chữ ký và chức danh 04/10/2012 0
326 14 Về việc tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/10/2012 0
327 195 Công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012 04/10/2012 0
328 45 Về chính sách trợ giúp các đối tượng ảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/10/2012 0
329 3913 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 05/10/2012 0
330 8218 V/v triển khai Quy chế phối hợp trong quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ GTVT 07/10/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập