VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
641 1039/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án phát triển thông tin thị trường lao động thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 25/02/2016 0
642 07/TB-KHCN Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang 25/02/2016 0
643 19/UBBC Về việc thông báo địa điểm nhận hồ sơ ứng cử 24/02/2016 Sở Nội vụ 0
644 274/TB-STP Về việc phân công nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp 24/02/2016 0
645 369/SNG-HTQT V/v học bổng sau đại học của Thái Lan 23/02/2016 0
646 368/VP-NCPC V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 23/02/2016 0
647 51/TB-QLCL Về việc giới thiệu mẫu dấu 23/02/2016 0
648 48/TB-CCTL Về việc giới thiệu mẫu dấu của Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng 23/02/2016 0
649 357/VP-KTN V/v danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 22/02/2016 0
650 354/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 22/02/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập