VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
591 175/TB-TTKHCN Thông báo và giới thiệu chữ kỹ 04/04/2016 0
592 100/TB-HĐND Về việc giới thiệu chức danh vf chữ ký của ông Phạm Tấn Xử 03/04/2016 0
593 17/TB-VP Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chánh Văn phòng của ông Đoàn Xuân Hiếu 03/04/2016 0
594 48/TB-ĐHĐA V/v thay đổi địa chỉ làm việc của Trường Đại học Đông Á 01/04/2016 0
595 1164/BKHCN-PC V/v thông báo Danh mục quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHCN 31/03/2016 0
596 09/TB-KHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký cùa Phó Giám đốc Sở 31/03/2016 0
597 06-TB/BTGTU V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng ban Tuyên giao Thành ủy Đà Nẵng 31/03/2016 0
598 531/TB-STP Về việc phân công nhiệm vụ PHó Giám đốc Sở Tư pháp 30/03/2016 0
599 1866/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 121/2004/QĐ-UBND và Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 29/03/2016 0
600 617/VP-VX