VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
581 04/BQL-VP V/v báo cáo kết quả vận động và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa " năm 2015 14/04/2016 0
582 03/TB-TTKHCN Thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 14/04/2016 0
583 850/QĐ-BKHCN Về việc điều chỉnh tạm thời phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 13/04/2016 0
584 2250/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ 2 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 12/04/2016 0
585 1695/SVHTTDL-NVQC V/v ghi tên địa chỉ trên bảng, biểu băng rôn quảng cáo tuyên truyền 12/04/2016 0
586 168/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh Văn phòng sở 10/04/2016 0
587 10-TB/BTCTU Địa điểm làm việc mới 10/04/2016 0
588 1314/TB-BKHCN Thông báo và giới thiệu chữ ký ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KHCN 10/04/2016 0
589 58/TB-TTUD Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc 05/04/2016 0
590 46/TB-UBND V/v nghỉ lễ, treo cờ và khảu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ HÙng Vương, ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 41 năm ngày Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2016) 05/04/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập