VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
561 2842/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và xã hội thành phố 09/05/2016 1
562 2880/QĐ-UBND Ban hành danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng (lần 2) 09/05/2016 1
563 3325/UBND-QLDtu V/v triển khai thực hiện các Thông tư 03,04 và 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng liên quan đến lĩnh vực quản lý xây dựng 08/05/2016 0
564 229/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở 08/05/2016 0
565 116/NQ-HĐND Về việc thành lập Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 04/05/2016 0
566 3115/UBND-KTN V/v đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm khai thác hải sản của ngư dân Đà Nẵng 30/04/2016 UBND thành phố Đà Nẵng 0
567 971/QĐ-BTNMT Về việc đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 28/04/2016 0
568 80/UBBC vv công bố danh sách chính thức người ứng cử QH 28/04/2016 Sở Nội vụ 0
569 881/TB-HQĐNg V/v di chuyển trụ sở làm việc 27/04/2016 0
570 30-KL/TU Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 25/04/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập