VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
391 24/2016/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ vân bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 10/08/2016 0
392 1923/SNG-VPĐD V/v tham dự hội thảo giới thiệu chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS 10/08/2016 Sở Ngoại vụ 0
393 24/NQ-HĐND NQ phí Ngũ Hành Sơn 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
394 33/NQ-HĐND NQ định mức chi tiếp công dân 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
395 39/NQ-HĐND NQ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
396 16/NQ-HĐND NQ v/v bổ sung bảng giá đất trên địa bàn TPĐN 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
397 22/NQ-HĐND NQ quy định mức phí khoáng sản 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
398 32/NQ-HĐND NQ về quy định mức chi thực hiện QĐ 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
399 19/NQ-HĐND Về việc quyết định chính sách trợ cấp người có công Cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
400 23/NQ-HĐND NQ Lệ phí hộ tịch 10/08/2016 Hội đồng Nhân dân 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập