VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
381 112/QĐ-STTTT V/v phân công công việc tạm thời giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 18/08/2016 Sở Thông tin và Truyền thông 0
382 1298/SVHTT-XDNSVHGD Vv triển khai Hướng dẫn treo Cờ Tổ quốc 17/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
383 195/BC-SVHTT Kết quả thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016 17/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
384 193/HD-SVHTT Việc treo Cở Tổ quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
385 104/BC-SKHCN kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8/2016 và dự kiến một số nhiệm vụ tháng 9/2016 16/08/2016 0
386 77-KL/TU Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI về chuyên đề đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm và tăng cương xử lý các điểm nóng 14/08/2016 0
387 127/TB-UBND V/v treo cơ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hào XHCNVN 14/08/2016 0
388 5401/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú treend dịa bàn thành phố Đà Nẵng 14/08/2016 0
389 43-BC/VPTU Giữa tháng 8 năm 2016 14/08/2016 0
390 2771/VP-QLDth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 090/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và công nghệ 10/08/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập