VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
351 47-BC/VPTU Giữa tháng 9 năm 2016 14/09/2016 0
352 676/QĐ-TTTP Quyết định V/v bổ sung địa bàn, đơn vị theo dõi, phụ trác của các phòng Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh tra thành phố ( KHÔNG GỬI BẢN GIẤY ) 11/09/2016 Thanh tra thành phố 0
353 928/BC-SKHCN Báo cáo tình hình hoạt động KH&CN 9 tháng và nhiệm vụ, kế hoạch 3 tháng cuối năm 08/09/2016 0
354 27/CT-TTg Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 07/09/2016 0
355 6111/QĐ-UBND Phê duyệt Đề á thực hiện mục tiêu "Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" 06/09/2016 0
356 27/2016/QĐ-UBND Về việc bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/09/2016 0
357 37/NQ-HĐND NQ nội quy kỳ họp 06/09/2016 Hội đồng Nhân dân 0
358 26/NQ-HĐND NQ học phí mầm non, phổ thông 06/09/2016 Hội đồng Nhân dân 0
359 27/NQ-HĐND NQ học phí giáo dục nghề nghiệp 06/09/2016 Hội đồng Nhân dân 0
360 6077/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020" 05/09/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập