VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2791 7089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung giá trị trúng thầu Công trình : HTKT Khu dân cư Làng cá Nại Hiện Đông hạng mục: San nền 16/09/2010 0
2792 7099/Qđ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành văn hoá, thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 16/09/2010 1
2793 48-CTr/TU Thực hiện Chỉ thí số 42-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" 14/09/2010 0
2794 09/2010/TT-BNV Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cácngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 10/09/2010 0
2795 1677/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới nội dung các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận chính trị, hành chính ở Học viện Chính trị - Hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh 09/09/2010
2796 1420.SNG-LSVK V/v triển khai việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp HCNG, HCCV qua đường bưu điện 09/09/2010 0
2797 819/TB-CCMT Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chi cục Trưởng - Phụ trách Chic cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng 08/09/2010 1
2798 5484/KH-UBND Tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy vi tính năm 2011 06/09/2010 0
2799 862/UBND-NN V/v tham gia ý kiến góp ý tại Hội thảo kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoà Vang giai đoạn 2010-2015 (Kèm báo cáo đánh giá thực trang phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện ) 06/09/2010
2800 5450/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/09/2010
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập