VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2781 1914/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế" 18/10/2010 0
2782 1866/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 07/10/2010 3
2783 33/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan, đoan vị thụoc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 07/10/2010 0
2784 180/NLCLC V/v khai thác học bổng của Đại học KhonKaen, Thái Lan 04/10/2010 0
2785 31/2010/QĐ-UBND Quy định thời gian thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2010 0
2786 298/TB-VP Về nọi dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 9 năm 2010 26/09/2010 0
2787 5885/UBND-KTTH V/v thận trọng với các hoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài 21/09/2010 0
2788 5847/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết 21/09/2010 0
2789 97/2010/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 20/09/2010 0
2790 4043/VP-VX V/ thông báo văn bản mới ban hành 20/09/2010 0
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập