VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2741 12/BC-UBND Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường giai đoạn 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2011-2015 28/01/2011 0
2742 993 Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2011 của thành phố Đà Nẵng 27/01/2011 0
2743 56/GM-VP Tham dự buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND thành phố với các cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa- xã hội 27/01/2011
2744 1013/QĐ-UBND Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm ơphaps luật năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng 27/01/2011
2745 386/SXD-VP V/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2008 27/01/2011 0
2746 07/BC-STTTT Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2010 27/01/2011
2747 930/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011 26/01/2011 0
2748 927 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009 26/01/2011 0
2749 963/QĐ-UBND ` Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thóng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội của Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 26/01/2011 0
2750 10/TTTP-VP V/v cử lãnh đạo và chuyên viên tham dự khóa đào tạo về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 26/01/2011
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập