VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2731 281/PC-VP Chuyển Công văn số 104/BKHCN-SHTT ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đè nghị cung cấp thông tin về thực thi wuyrrnf sở hữu trí tuệ năm 2010 08/02/2011
2732 34/NS V/v đề cử cán bộ tham dự chương trình của APO 08/02/2011
2733 342/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 08/02/2011 0
2734 380/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 08/02/2011
2735 1142/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
2736 06/2011/QĐ-UBND ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
2737 1141/QĐ-UBND V/v thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
2738 22/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của lãnh đạo UBND thành phố với Giám điốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 01 năm 2011- 07/02/2011
2739 54/STTTT-CNTT V/v phổ biến Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước 07/02/2011
2740 15-BC/TU Báo cáo tháng 01 năm 2011 30/01/2011
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập