VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2721 1333 Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quận Thanh Khê giai đoạn 2010-2010 17/02/2011 0
2722 328 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sach Khoa học và cong nghệ năm 2012 17/02/2011 0
2723 1315 Về việc coogn nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 17/02/2011 0
2724 309 V/v báo cáo 6 tháng, cả năm về công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương 16/02/2011 0
2725 13/2011/NĐ-CP Về an toàn công trình dầu khí trên đát liền 10/02/2011 0
2726 386/VP-VX V/v điều chỉnh chương trình làm việc 09/02/2011
2727 59/TB-QLTT V/v di chuyển trụ sở làm việc của Chi cục QLTT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc 09/02/2011
2728 1169/QĐ-UBND V/v điều chỉnh thời gian học tập và hỗ trợ kinh phí cho ông Nguyễn Văn Lời 08/02/2011 0
2729 28/CCTS-TH V/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo về hợp tác quản lý chất lượng theo ISo 9001:2008 08/02/2011
2730 676/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chương trình hành động số 05-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 08/02/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập