VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2711 1035 V/v chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN 28/02/2011 0
2712 560 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 27/02/2011 0
2713 571 V/v thông báo văn bản mới ban hành 27/02/2011 0
2714 282 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với coogn tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới 23/02/2011 0
2715 129 V/v truyển sinh thạc sĩ năm 2011 23/02/2011 0
2716 128 V/v tuyển sinh Tiến sĩ năm 2011 23/02/2011 0
2717 03 Về việc khẩn trương tăng cường thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/02/2011 0
2718 500 V/v thông báo văn bản mới ban hành 21/02/2011 0
2719 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN Quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTG ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng cảnh sát nhân dân 17/02/2011 0
2720 07/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung mục I, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố 17/02/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập