VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2701 434 V/v thông báo thực hiện dịch vụ trực tuyến đối với thủ tục xin cấp phép tổ chức hội nghị, hộ thảo quốc tế 13/03/2011 0
2702 558 V/v hướng dẫn đề xuất dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2012 13/03/2011 0
2703 33 V/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký Lãnh đạo của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 10/03/2011 0
2704 523 Ban hành chương trình hành cộng của Hội Khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp nhủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội 09/03/2011 0
2705 265 V/v thực hiện Thông tư số 01/2011/TT-BNV 08/03/2011 0
2706 32 V/v thông báo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2011 08/03/2011 0
2707 496 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 08/03/2011 0
2708 30/2011/TT-BTC Quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước 01/03/2011 0
2709 1037 V/v triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích, phát triển ngành mây tre 01/03/2011 0
2710 05/TB-SKHDT V/v thay đổi trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng 01/03/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập