VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2601 798/QĐ-UBND QĐ Phân công giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch theo dõi, chỉ đạo triển khai xây dựng 12 công trình trọng điểm 2012 18/01/2012
2602 701/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng TT CNSH 18/01/2012
2603 684/QD-UBND qUYẾT ĐỊNH ban hành chương trình hành động 17/01/2012 0
2604 73/TB-SNV Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính 2011 16/01/2012 0
2605 78 Vv/ thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 10/01/2012 0
2606 43 Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 08/01/2012 0
2607 27 Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 04/01/2012 0
2608 4296 V/v thông báo văn bản mới ban hành 29/12/2011 0
2609 36 Sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCn-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chết ự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức kHCN công lâp 25/12/2011 0
2610 10900 Phê duyệt chương trình quốc gia an toàn - vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 20/12/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập