VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2601 4296 V/v thông báo văn bản mới ban hành 29/12/2011 0
2602 36 Sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCn-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chết ự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức kHCN công lâp 25/12/2011 0
2603 10900 Phê duyệt chương trình quốc gia an toàn - vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 20/12/2011 0
2604 2406 Ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 17/12/2011 0
2605 4091 V/v thông bsao văn bản mới ban hành của Trung ương 14/12/2011 0
2606 10654 ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 12/12/2011 0
2607 10598 Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại thành phố Đà Nẵng 11/12/2011 3
2608 10499 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2020 07/12/2011 0
2609 7900 Tổ chwucs cuộc thi dù bay Quốc tế Đà Nẵng 2012 07/12/2011 0
2610 10220 Về veiecj thành lập Hội đồng Giao dục quốc phòng, an ninh thành phố Đà nẵng 28/11/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập