VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2581 1098 V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A (H5N1) 29/02/2012 0
2582 05 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố 23/02/2012 0
2583 06 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/02/2012 0
2584 174 V/v phân công lãnh đạo phụ trách và công chức theo dõi tình hình thực hieenjcoong tác nội vụ tại các sở, ban, ngành, quận, huyện 15/02/2012 0
2585 743 Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012 13/02/2012 0
2586 338 V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 12/02/2012 0
2587 337 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Khoa học và công nghệ 12/02/2012 0
2588 681 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2012 09/02/2012 0
2589 606 V/v liên quan đến việc triển khai kiểm tra tiến độ các khu TĐC trọng điểm 05/02/2012 0
2590 979 V/v ban hành danh mục 3 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2012 05/02/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập