VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2541 2106 V/v thông báo văn bản QPPL của Bộ Khoa học và Công nghệ 26/07/2012 0
2542 139 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2012 26/07/2012 0
2543 5882 Về việc Phê duyệt Đề ánquy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 22/07/2012 0
2544 5440 V/v quản lý hoạt động thu mua àng hóa của thương nhân Trung Quốc 22/07/2012 0
2545 5372 V/v đề xuất nội dung các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình hợp tác với Bộ KHCN giai đoạn 2013-2015 18/07/2012 0
2546 07 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 thành phố Đà Nẵng 15/07/2012 0
2547 1963 V/v thông basio văn bản mớ ban hành của Trung ương 12/07/2012 0
2548 1232 Kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí khoa học công nghệ của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2011 09/07/2012 0
2549 1894 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban dân tộc giai đoạn 2012-2020 09/07/2012 0
2550 1859 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 02/07/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập