Tìm kiếm
Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 29/07/2021

Kế hoạch công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ 22/01/2021

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 06/01/2021

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ 01/01/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020 15/12/2020

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 15/12/2020

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ 15/12/2020

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Báo cáo xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2021-2023 09/12/2020

Tình hình thực hiện dự toán NSNN khoa học và công nghệ năm 2020, xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2021-2023 gửi UBND thành phố

Kết quả 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ 19/10/2020

Kết quả 10 năm (2011 - 2020) thực hiện công tác cải cách hành chính

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 14/09/2020

Ngày 11/9/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 120/BC-SKHCN về việc Hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng...

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020 16/06/2020

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 14/05/2020

Kết quả công tác cải cách hành chính 10 năm (2011-2020)

Kế hoạch công tác Cải cách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 14/02/2020

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 15/01/2020

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ 16/12/2019

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 16/12/2019

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2019 25/09/2019

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ và kế hoạch đầu tư công năm 2020 26/07/2019

Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ và kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Báo cáo xây dưng kế hoạch hàng năm theo mẫu của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà ... 08/07/2019

Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2020 - 2022 (Báo cáo xây dựn...

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 28/06/2019

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2020 gửi Bộ KH&CN)

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 5 1 1 3 0 4

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập