Thông báo tổ chức Diễn đàn "Đổi mới sáng tạo - Vai trò của nữ giới" và phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 18/04/2018

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố 10/04/2018

Căn cứ Công văn số 802/VP-KGVX ngày 04/4/2018 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 (đợt 1), Sở Khoa học và...

V/v khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng Quy trình xác thực chống hàng giả 06/04/2018

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 14/03/2018

Thông báo kiểm tra thẩm định thông tin phục vụ công tác đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành... 14/03/2018

Xác định nhu cầu hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với đối tác Hoa Kỳ 13/03/2018

Thông báo cơ sở dữ liệu cung - cầu công nghệ phục vụ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 08/03/2018

Đăng ký thực hiện nhiệm vụ Chương trình Hóa dược năm 2019 01/03/2018

Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của UBND thành phố Đà nẵng 05/02/2018

Đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 02/02/2018

Thông báo nộp hồ sơ xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố năm 2018 29/01/2018

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố 29/01/2018

Thống kê tình hình công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa 11/01/2018

Thực hiện nội dung Thông tư số 28/2012 ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy...

Đề nghị báo cáo kết quả hoạt động quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố năm 2017 08/01/2018

Áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với Thủ tục kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ 27/12/2017

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính triển khai dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin của...

Đề nghị báo cáo an toàn bức xạ năm 2017 20/12/2017

Nhằm chuẩn bị cho việc tổng hợp số liệu quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn thành phố báo cáo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo định kỳ hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ sở tiến...

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ KHEN THƯỞNG CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017 15/12/2017

Thông báo mời thầu, gói thầu mua sắm thiết bị máy móc thuộc Dự án Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường... 11/12/2017

Thông báo mời thầu, gói thầu mua sắm thiết bị máy móc thuộc Dự án Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng

Đề nghị Báo cáo tình hình hoạt động tổ chức KH&CN năm 2017 08/12/2017

Quyết định phê duyệt Khung "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến... 05/12/2017Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017
Trưởng ban biên tập: Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864
E-mail: skhcn@danang.gov.vn
Xem bản: Desktop | Mobile