Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ1) Quản lý nhà nước 01/01/2011 31/12/2013 19.090.254.000 đồng Đã nghiệm thu
2 Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ2) Quản lý nhà nước 01/01/2013 31/12/2015 14.850.000 đồng Đã nghiệm thu
3 Xây dựng mạng lưới cân đối chứng và kiểm định cân thông dụng tại quận, huyện Quản lý nhà nước 01/01/2012 31/12/2014 604.000.000 đồng Đã nghiệm thu
4 Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại TPĐN Quản lý nhà nước 01/01/2012 31/12/2014 8.133.293.000 đồng Đã nghiệm thu


Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017
Trưởng ban biên tập: Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864
E-mail: skhcn@danang.gov.vn
Xem bản: Desktop | Mobile