Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức Lĩnh vực
Hiển thị danh sách

# Tên tổ chức Lĩnh vực Người đứng đầu Ngày cấp phép
71 TRUNG TÂM CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG - Tư vấn, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cầu đường.
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới và các dịch vụ kỹ...
Trần Dân 11/02/2014
72 Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đà Nẵng - Tiến hành các đề tài trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên sinh học. 22/10/2010
Tìm kiếm nâng cao >>
Đăng nhập