Thông cáo báo chí Hội nghị triển khai Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 23/03/2017

Đà Nẵng với tuần lễ cấp cao APEC 09/03/2017

Đà Nẵng với tuần lễ cấp cao APEC

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng 31/10/2014

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng 31/10/2014

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Đà Nẵng 17/10/2014

Tìm kiếm nâng cao >>


Đăng nhập