THÀNH TỰU TECHDEMO TỪ 2011 – 2016 16/11/2017

Thông cáo báo chí Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 16/11/2017

Mẫu banner Sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” 01/11/2017

Đà Nẵng sẵn sàng tổ chức Sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” 27/10/2017

Sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” là cơ hội để các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước trao đổi về cơ chế chính sách, nắm bắt nhu cầu đặt hàng nghiên cứu, ứng dụng, đổi mớ...

Xét chọn và tuyên dương Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới tiêu biểu” 24/10/2017

Trong khuôn khổ Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017, Ban Tổ chức địa phương sẽ tiến hành xét chọn và tuyên dương Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ ...

Chuỗi hoạt động trong Sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” 09/10/2017

Sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 22-24/11/2017 với chủ đề “ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ - NÂNG TẦM CUỘC SỐNG”, Sự kiện do Bộ Khoa học v...

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập