Tin tức nổi bật

Thành phố Đà Nẵng phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ 15/12/2017 Trong những năm qua, Đà Nẵng đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng 13/12/2017 Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 12/12/2017 Hoa cúc cho ngày tết 11/12/2017 Xúc tiến và từng bước xây dựng phong trào sáng tạo khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/12/2017 Củng cố tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Phát triển 11/12/2017 Sản xuất nấm Linh chi thương phẩm tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng 08/12/2017 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống dự phòng và phân tải cho hệ thống Cổng thông tin điện tử trên nền tảng chính quyền điện tử Egov Platform 08/12/2017 Nghiên cứu rối loạn trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở đối tượng sử dụng ma túy tại thành phố Đà Nẵng năm 2016-2017 05/12/2017 Diễn đàn “Thanh niên Đà Nẵng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0” và “Lễ Trao giải Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học TP Đà Nẵng năm 2017”. 04/12/2017 Nghiệm thu đề tài Đánh giá thực trạng cây thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển 29/11/2017
Tìm kiếm nâng cao >>

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

VIDEO VIDEO

Đăng nhập