Thư chúc tết 2018 của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng 18/01/2018

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ 01/05/2017

Thông cáo báo chí Hội nghị triển khai Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 23/03/2017

Đà Nẵng với tuần lễ cấp cao APEC 09/03/2017

Đà Nẵng với tuần lễ cấp cao APEC

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng 31/10/2014

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Đà Nẵng 17/10/2014

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập