Tin tức nổi bật

Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng 21/04/2017 Chiều ngày 20/4/2017, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng về việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất...
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lĩnh vực du lịch năm 2017 17/04/2017 Nghiệm thu nhân rộng mô hình Ứng dụng bồn biogas bằng vật liệu compositste xử lý chất thải chăn nuôi và thu hồi khí sinh học phục vụ sinh hoạt trên... 17/04/2017 Trồng thử nghiệm hoa cúc lá nhám (Zinnia Elegans) 11/04/2017 Chương trình phối hợp Giữa Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng và Hội Nông dân huyện Hòa Vang về thực hiện chương trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ... 10/04/2017 Tập huấn "Hướng dẫn hoạt động sáng kiến" 03/04/2017 Kết quả vòng sơ khảo cuộc thi Fame Lab khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên 31/03/2017 Triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng 30/03/2017 Tránh tranh chấp sở hữu trí tuệ 28/03/2017 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN trọng tâm năm 2017 28/03/2017 Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về Khoa học và Công nghệ của thành phố Đà Nẵng 20/03/2017
Tìm kiếm nâng cao >>


HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

VIDEO VIDEO

Đăng nhập