Kết quả thanh tra chuyên đề “thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượ... 22/12/2016

Kết quả thanh tra Khoa học và Công nghệ năm 2016 của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 12/12/2016

Hội thảo “Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam – Đánh giá nhu cầu thực tiễn và xác định điều kiện bảo hộ” tại thành phố Đà Nẵng 23/09/2016

Ngày 23/9/2016 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA) tổ chức Hội thảo "Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam – Đánh giá nhu cầu th...

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý đối với tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 15/04/2016

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực KHCN năm 2015 tại Đà Nẵng 08/07/2015

Kết quả thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2014 20/11/2014

Kết quả Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường thành phố Đà Nẵng 09/12/2013

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 27/11/2013

Ngày 15 tháng 10 năm 2013, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2013 sẽ chính thức có hiệu lực

Thanh tra giải quyết xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 27/11/2013

Ngày 24/7/2013, Thực hiện Quyết định của Chánh thanh bộ KH&CN. Thanh tra Sở KH&CN TP Đà Nẵng đã tham gia cùng với Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

Giải quyết xâm phạm về SHCN 27/11/2013

Sở Khoa học và Công nghệ có nhận được Đơn khiếu nại ghi ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Công ty Cổ phần Lê Phan Miền Trung

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Đăng nhập