Thông báo nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn
Người đăng tin: Nam Thanh Châu Ngày đăng tin: 08/03/2017 Lượt xem: 18

Căn cứ Công văn số 718/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các đơn vị, cá nhân được biết để nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xin vui lòng tham khảo Kế hoạch Tổ chức xét tặng và Thể lệ xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập