Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 14/03/2018

Thông báo kiểm tra thẩm định thông tin phục vụ công tác đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành... 14/03/2018

Xác định nhu cầu hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với đối tác Hoa Kỳ 13/03/2018

Thông báo cơ sở dữ liệu cung - cầu công nghệ phục vụ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 08/03/2018

Đăng ký thực hiện nhiệm vụ Chương trình Hóa dược năm 2019 01/03/2018

Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của UBND thành phố Đà nẵng 05/02/2018

Đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 02/02/2018

Thông báo nộp hồ sơ xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố năm 2018 29/01/2018

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố 29/01/2018

Thống kê tình hình công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa 11/01/2018

Thực hiện nội dung Thông tư số 28/2012 ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy...

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập