Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 27/04/2017

Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành... 25/04/2017

Thông báo tổ chức Tập huấn “Quản lý nhà nước về KH&CN cấp quận/huyện” 24/04/2017

Mời tham dự Diễn đàn "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới: Đổi mới - Cải thiện cuộc sống" 23/04/2017

Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 13/04/2017

Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập 28/03/2017

Mời tham dự Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp 24/03/2017

Triển khai các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng

Tham dự Hội nghị triển khai Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 17/03/2017

Kết nối cung - cầu công nghệ giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

Thông báo xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018 13/03/2017

Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018

Thông báo nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn 08/03/2017

Tìm kiếm nâng cao >>






Đăng nhập