Thông báo xét chọn Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới tiêu biểu" 10/10/2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU 05/10/2017

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc thuộc công trình Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao...

THÔNG BÁO MỜI THẦU 05/10/2017

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Dịch vụ tổ chức dàn dựng và trang trí tại Cung Thể thao Tiên Sơn phục vụ sự kiện trình diễn công nghệ và kết nối cung – cầu...

THÔNG BÁO MỜI THẦU 05/10/2017

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017 - Phần còn lại”

Thông báo tổ chức Hội nghị Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương và triển khai các văn bản sáng kiến 04/10/2017

Hội nghị Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương và triển khai các văn bản sáng kiến

Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng bài báo công bố trên các tạp chí ISI 03/10/2017

Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 về việc phê duyệt các Chương trình nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2017-2025) 19/09/2017

Thông báo về Bộ chỉ số và Quy định về việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành... 11/09/2017

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 31/08/2017

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ với các quận, huyện 06 tháng đầu năm 2017 21/08/2017

Tìm kiếm nâng cao >>
Đăng nhập