Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ với các quận, huyện 06 tháng đầu năm 2017 21/08/2017

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ sở hữu trí tuệ qua dịch vụ bưu chính công ích 14/08/2017

Tham gia chương trình xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng năm 2017 14/08/2017

Nhằm công nhận, tôn vinh sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp có thể tham gia Chương trình xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành...

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đối với Viện Phát triển Công nghệ Xanh 14/08/2017

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần 01, số 08/2017 cho Viện Phát triển Công nghệ xanh.

Thông báo kết quả vòng sơ tuyển Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2017 04/08/2017

Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố với chủ đề "Khơi nguồn ý tưởng - Chìa khóa thành công"

Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017 14/07/2017

Thông báo mời thầu 06/07/2017

Thông báo về việc mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017

Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc 14/06/2017

Thư mời cộng tác viên Tạp chí Khoa học và Phát triển 31/05/2017

Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng trân trọng kính mời các cộng tác viên là chuyên gia khoa học và công nghệ, nhà báo, nhà quản lý, doanh nghiệp… tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học và Phát triển Đà...

Thông báo Hội nghị tập huấn “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001” 29/05/2017

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố sẽ tổ chức Hội nghị tập...

Tìm kiếm nâng cao >>
Đăng nhập