Tham dự Hội nghị triển khai Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 17/03/2017

Kết nối cung - cầu công nghệ giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

Mời tham dự Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp 17/03/2017

Triển khai các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng

Thông báo xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018 13/03/2017

Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018

Thông báo nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn 08/03/2017

Kết quả điểm học tập và điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 08/03/2017

Thông báo về lớp tập huấn "Hướng dẫn hoạt động sáng kiến" (dành cho các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện thuộc UBND thành phố) 06/03/2017

Thông báo về tập huấn "Hướng dẫn hoạt động sáng kiến" (dành cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các... 06/03/2017

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20 22/02/2017

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp cơ sở và mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN 21/02/2017

Thông báo xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng năm 2017 21/02/2017

Tìm kiếm nâng cao >>


Đăng nhập