Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức Lĩnh vực
Hiển thị danh sách

# Tên tổ chức Lĩnh vực Người đứng đầu Ngày cấp phép
1 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, HỖ TRỢ TÂM LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CADEAUX - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các đề tài thuộc lĩnh vực tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành và xã hội... Nguyễn Thị Hồng Hới 18/11/2016
2 TRUNG TÂM SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP ĐÀ NẴNG - Giáo dục và truyền thông về ý thức và kỹ năng sáng tạo, khởi nghiệp;
- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sáng...
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Nhân CMND: 201585713 Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng Ngày cấp: 22 tháng 8 năm 2006 03/03/2017
3 Trung tâm Nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa miền Trung - Nghiên cứu khoa học và phát triển công ng 0
4 Trung tâm Hợp tác quốc tế và phát triển tài năng Việt - Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công n 0
5 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT NỀN MÓNG - CÔNG TRÌNH ĐẠ - Khảo sát, lập dự án tiền khả thi và khả t 0
6 TRUNG TÂM BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC NƯỚC VIỆT XANH
7 Văn phòng đại diện Trung tâm Thông tin và chuyển giao công nghệ vật liệu xâ - Nghiên cứu khoa học công nghệ về vật liệu xây dựng. & 0
8 Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, - Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong lĩnh vực phòng 0
9 Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn - Văn - Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài 0
10 Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng - Nghiên cứu các vấn đề khoa học, công nghệ và quản lý trong lĩnh 0
Tìm kiếm nâng cao >>


Đăng nhập