Thông báo đề nghị báo cáo an toàn bức xạ năm 2016 04/12/2016

Xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia 17/10/2016

Ban Chỉ đạo Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân thành phố họp phiên đầu tiên 09/09/2016

Ngày 07 tháng 9 năm 2016, dưới sự chủ trì của ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân thành phố, Ban Chỉ đạo Ứng phó sự cố bức xạ, hạt n...

Tìm kiếm nâng cao >>


Đăng nhập