Tin tức nổi bật

Tránh tranh chấp sở hữu trí tuệ 28/03/2017 Trong cuộc họp báo chiều ngày 27 tháng 3 năm 2017 có rất nhiều cơ quan báo chí của trung ương và địa phương quan tâm đến dự. Nhiều vấn đề được nêu ra trong cuộc họp báo này, từ công tác cán bộ đến an sinh xã hội, quy hoạch, xây dựng, giao thông, tài nguyên, môi trường ....và có cả vấn dề có liên...
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN trọng tâm năm 2017 28/03/2017 Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về Khoa học và Công nghệ của thành phố Đà Nẵng 20/03/2017 Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 14/03/2017 Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng năm 2016 06/03/2017 Nghiên cứu nuôi thương phẩm gà Đông Tảo trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 08/02/2017 Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội 08/02/2017 Nghiệm thu mô hình Tận dụng nhiệt khói khí đối lò hơi gia nhiệt nước cấp đầu vào 08/02/2017 Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng làm việc với Trung tâm Công nghệ sinh học 08/02/2017 Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay 06/01/2017 Thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác KH&CN giai đoạn 2017-2020 với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 04/01/2017
Tìm kiếm nâng cao >>


HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

VIDEO VIDEO

Đăng nhập