TIN NỔI BẬT

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để bắt đầu thực hiện từ năm 2015

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2015 “Sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam”. Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

 

Website trực thuộc
      Liên kết                 

Ảnh hoạt động
Lượt truy cập

6 8 9 8 2 0 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 75537