TIN NỔI BẬT
  • Để thực hiện Dự án “Cải thiện chất lượng nước thải sau xử lý và cải tiến phương pháp vận hành trạm xử lý nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản Việt Nam” do Bộ Môi trường Nhật Bản tài trợ, UBND thành phố đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ dự án tại Đà Nẵng. Sở đã phối hợp với Công ty General Enviromental Technos - Nhật Bản điều tra khảo sát hiện trạng xử lý nước thải chế biến tại khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, tháng 8/2015, Công ty đã lắp đặt và vận hành thí điểm mô hình xử lý nước thải sản xuất tại Công ty TNHHMTV đồ hộp Hạ Long.
  • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thương mại hoá các sản phẩm hàng hoá là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước; Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Dược Danapha (gọi tắt là Danapha) vào ngày 01 tháng 10 năm 2015.
  • Sáng ngày 13/11/2015, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình hầm Biogas bằng vật liệu composite xử lý chất thải chăn nuôi ở nông thôn cho hơn 60 hộ nông dân ở xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng. Chương trình lắp đặt hầm Biogas cho bà con nông dân đã được Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng triển khai tại huyện Hòa Vang từ năm 2012. Qua việc sử dụng hầm biogas để thu gom xử lý chất thải chăn nuôi và góp phần bảo vệ môi trường nông thôn đã có những kết quả rõ rệt, tại xã Hòa Nhơn năm 2015 đã có 05 hộ được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ lắp đặt hầm Biogas, các hộ rất phấn khởi khi nhận được sự hỗ trợ này.
  • Mặc dù đang trên đà cải thiện năng suất nền kinh tế, nhưng so với thế giới Việt Nam còn khoảng cách rất xa.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động sáng kiến và kịp thời phục vụ công tác thi đua khen thưởng của thành phố, ngày 09/11/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND về việc Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.

 

Website trực thuộc
      Liên kết                 


Ảnh hoạt động
Lượt truy cập

7 7 5 3 2 4 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 111548